•CPU:HI3518EV200 + F23

•Image Resolution:1080P(1960*1080),

         VGA(640*480)

•Lens:2.8mm

•Digital Zoom:4 Times

•IR distance:10M

•Power:DC5V-1A

•Connection:2.4G WiFi

•CPU:HI 3518E V200 + F23


Copyright©2018 All rights reserved : Unionman Technology Co.,Ltd

广东九联科技股份有限公司版权所有 粤ICP备18041790号